Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 

Vissza a főoldalra

(Teljes forrás a gothic3.hu-ról.)

Gothic 3 Forsaken Gods
Végigjátszás


Először is köszönjük Ottónak (a név-toldalékait nem írom, mert sok van ;-) ) az óriási segítséget! Az ő tollából származnak a Gorn oldali főküldetések, és még jónéhány mellékküldetés leírása is. A többit jómagam írtam le és állítottam össze. Ha úgy gondoljátok, hogy szívesen látnátok kis képeket a leírásban, küldjétek be őket, vagy ha valamely küldetés részleteiben - javításra érdemes - hibát találtok, a Hozzászólásokban tegyetek megjegyzést. Idővel kijavításra kerülnek... :-)
A leírásokban szereplő térképekről: az alapjáték térképeit használtam fel a kiegészítő szereplői helyzetének megjelölésére, így előfordulhat, hogy néhol hiányzik az adott épület, amiben találhatók, vagy éppen ott egy épület áll, ahol a kiegészítő idején már semmi nincs. Ha valakit találtok még, aki lemaradt még valamelyik térképről, azt jelezzétek valahol. Nos, a Gothic 3. része ugyebár háromféleképpen végződhetett: Innos oldalán legyőzöd az orkokat, Beliar oldalán átveszed II. Rhobar helyét, vagy Adanos egyensúlyát megőrizve a világon kivonulsz Xardasszal az Ismeretlen földekre. A Forsaken Gods - Cserbenhagyott istenek kiegészítő a harmadik választást pécézte ki magának, és onnan folytatta. Xardas és a Hős odakintről figyelemmel kísérik a világban zajló eseményeket, és a Hős egyre zaklatottabbá válik, hiszen szeretett világában továbbra is csaták folynak és igazi nagy háború van készülőben. Myrtana - bár az orkok inváziója következtében lerombolt városokat helyreállították - ezer sebből vérzik. Sokan szeretnének békében élni, de viselkedésükkel valójában csak "strucc politikát" folytatnak - ld. Lee, Inog és Anog. Mások - Gorn vezetésével - egyszerűen háborúzni szeretnének, tulajdonképpen különösebb ok nélkül. A többi ember az orkokkal karöltve végre pontot akarnak tenni a békétlenségre, de az egyetlen megoldásnak azt látják, ha egész Myrtanát uralmuk alá hajtják - erre készül Thorus. A Hős látván ezt a zűrzavart, nagy hévvel vitába száll Xardas ősi tudásával, aki szerint hagyni kell a világ folyóját a saját medrében folyni. A Hős azonban makacs madár, s csak akkor repül, ha Xardas belerúg. Így birokra kelnek, és végül a harcból a Hős kerül ki győztesen, de rettentően kimerül, így vonszolja vissza magát hőn szeretett Myrtana földjére. Így találnak rá Anog emberei, s elviszik őt Sildenbe.

Silden
Geldern
Trelis
Montera
Gotha
Faring
Vengard
Ardea
Borús-fok (Cape Dun)

klikk a nagyításhoz
Ezen a térképen azok a személyek/helyek/küldetéstárgyak kerültek megjelölésre, melyek nem jelölhetők a város térképeken.

Silden
Unite Myrtana - Egyesítsd Myrtanát
Get five letter of recommendation for Anog. - Szerezz 5 ajánlólevelet!
Get five undigested fire nattle for Cornelius. - Szerezz néhány emésztetlen tűzcsalánt!
Kill the 10 cow of another cowherd. - Ölj meg tíz tehenet a másik csordából.
Steal the amulet from Dylan. - Lopd el az amulettet Dylantől!
Barnabas hasn't pay his dues. - Barnabás nem fizette ki a járandóságát.
Watch out for Anton! - Vigyázz Antonra!
Find who feeding birds on Oelk's roof... - Találd meg, hogy ki eteti a madarakat Oelk házának tetején...
Bring Anton's wife to Anog. - Vidd Anton feleségét Anoghoz!
Kill Anton. - Öld meg Antont!
Take back Anton's wife to Anton. - Vidd vissza Anton feleségét Antonhoz!
Go to Inog and Bring him to Anog. - Menj Inoghoz és vidd el Anoghoz!
Ask Gorn to send help to Geldern - Kérd meg Gornt, hogy küldjön segítséget Geldernnek
Ask Thorus to stop raids on Geldern - Kérd meg Thorust, hogy állítsa le a Geldern elleni támadásokat.
Fight the novice in the arena. - Harcolj a kezdőkkel az arénában.
Fight the warrior in the arena. - Harcolj a harcosokkal az arénában.
Fight the elite warrior in the arena. - Harcolj az elit harcosokkal az arénában.

Geldern
Stop Meryl from sendig more thieves. - Állítsd meg Merylt, nehogy még több tolvajt küldjön
Kill the crazy bisons. - Öld meg az őrült bölénycsordát
Stand guard for Boris while he is huntig bisons. - Állj őrt Boris helyett, amíg ő bölényekre vadászik.
Family father tell player to beat the miners. - A család megkért, hogy győzd le a bányászokat.
Fight the novice in the arena. - Harcolj a kezdőkkel az arénában.
Fight the warrior in the arena. - Harcolj a harcosokkal az arénában.
Fight the elite warrior in the arena. - Harcolj az elit harcosokkal az arénában.
Eradicate the orc camp closest to Geldern. - Semmisítsd meg a Geldern közelében lévő ork tábort!
Report the merchants to escort them. - Tégy jelentést a kereskedőknek, hogy elkíséred őket.
Escort the merchant caravan. - Kísérd el a kereskedő karavánt.
Get 1500 in taxes and pay Anog. - Gyűjt össze 1.500 adót, majd fizesd ki Anogot!
Find the missing spy. - Találd meg az eltűnt kémet!
Get information about the black mage. - Szerezz információt a fekete mágusról!
Kill the black mage. - Intézd el a fekete mágust
The pieces of the mysterious wanderer armour. - A titokzatos vándorló páncél darabjai.

Trelis
Father give offer to buy his sons. - Geoff ajánlatot adott fiai megvásárlására.
Elderson take player to the old city are behind Trelis. - Az idősebb fiú elvisz téged a Trelis mögötti ősi városba.
Youngerson take player to the forest behind Trelis. - A fiatalabb fiú elvisz az erdőbe, ahol megmutatja az orkok titkos kincsét.
Fight the novice in the arena. - Harcolj a kezdőkkel az arénában.
Fight the warrior in the arena. - Harcolj a harcosokkal az arénában.
Fight the elite warrior in the arena. - Harcolj az elit harcosokkal az arénában.
In order to convince Thorus, work together with Osch. - Thorus meggyőzése érdekében dolgozz együtt Oschsal
Take the regiment to Kan. - Vidd az ezredet Kanhoz!
Take potion and weapon supply to the camp. - Vigyél ital és fegyver ellátmányt a táborba!
Recover the ancient artifact from the Minecrawler caves - Szerezd vissza az ősi varázstárgyat a tárnarák barlangokból!
Take Thorus's eirenicon to Gorn - Vidd el Thorus békeajánlatát Gornnak
Take the message of Osch to Gorn - Vidd el Osch üzenetét Gornnak
Save Milten and escort him safely to Osch. - Mentsd meg Miltent és vidd vissza épségben Hectorhoz.

Montera
Selling of potions. - Italok eladása.
Thorus wants you to take back the weapons and potions to examine - Thorus azt akarja, hogy megvizsgáld a fegyvereket és az italokat
Defeat the Orc Shaman. - Győzd le az Ork Sámánt
Player accepted the shaman's offer, in which... - A játékos elfogadta a sámán ajánlatát, amiben...
The hunter asked the player to kill the monsters. - A vadász megkérte a játékost, hogy az ölje meg a szörnyeket.
Keresd meg Rollan ládáját és a hozzá tartozó kulcsokat.
Take the prisoner to Gabriel - Vidd el a foglyot Gabrielnek!
Take the prisoner from Kan first to his wife and only then to Gabriel. - Vidd el a foglyot Kantól először a feleségéhez és csak aztán Gabrielhez
Kan would like you to bring him 3 sets of armour and weapon for the war - Kan azt szeretné, ha hoznál neki 3 készlet páncélt és fegyvert a háborúhoz
Take the artifact, the armour and the message of Gabriel to Thorus - Vidd a varázstárgyat, a páncélt és Gabriel üzenetét Thorusnak
Talk to Ogit - Beszélj Ogittal
Talk to Urbanus about the artifact - Beszélj Urbanusszal a varázstárgyról
Player was asked to ask for permission from Kan for Urbanus to leave Montera - A játékost arra kérték meg, kérjen engedélyt Kantól Urbanusnek Montera elhagyására
Talk to Arthur about the replacement - Beszélj Arthurral a helyettesítésről!
Urbanus takes Player to the bandit camp - Urbanus elviszi a játékost a banditák táborába

Gotha
Bribe the gate keeper pay him 50000 gold. - Vesztegesd meg a kapuőrt - Fizess neki 50.000 aranyat
Take food to the prisoner's starving family - Vigyél élelmet a fogoly éhező családjának
Get some gold to the prisoner's poor family - Szerezz egy kis aranyat a fogoly szegény családjának
Gabriel refused the truce offer and send gold in return for the prisoner - Gabriel elutasította a fegyverszünet ajánlatot és a fogolyért cserébe aranyat küldött
The gate guard takes Player to the prison! - A kapuőr elviszi a játékost a börtönbe!
Report to Ignatius - Tégy jelentést Ignatiusnak
Get me some healing plants - Szerezz nekem egy kis gyógynövényt
Get me some mana plants - Szerezz nekem egy kis manacserjét
Earn the price of your freedom for Ignatius - Keresd meg a szabadságod árát Ignatiusnak!
Find a gold coin - Találj egy aranypénzt!
Earn the price of your freedom for Ignatius - Keresd meg a szabadságod árát Ignatiusnak!
Take this amulet to the camp - Vidd ezt az amulettet a táborba
Recover my weapon from Faring - Szerezd vissza a fegyveremet Faringból!
Get Garik's favourite bow - Szerezd meg Garik kedvenc íját
Train the first novice in the arena - Képezd ki az első újoncot az arénában
Train the second novice in the arena - Képezd ki a második újoncot az arénában
Train the third novice in the arena - Képezd ki a harmadik újoncot az arénában
Train the fourth novice in the arena - Képezd ki a negyedik újoncot az arénában
Train the last novice in the arena - Képezd ki az utolsó újoncot az arénában
Report to Raik in the camp - Tégy jelentést Raiknak a táborban
Inform the camp about the attack - Tájékoztasd a tábort a támadásról
Get rid of the orc spy - Szabadulj meg az ork kémtől!
Get the ancient artifact before Thorus - Szerezd meg az ősi varázstárgyat még Thorus előtt
Report to Gorn - Tégy jelentést Gornnak!
Tell the gate guard the information Arthur says to you about Jorg - Mondd el a kapuőrnek azokat az információkat, amiket Arthur mond neked Jorgról
Bring some nodrmarian noggingfog to the gate guard - Vigyél egy kis nordmari kancsóködöt a kapuőrnek!
Collect the gate guard's tender - Gyűjtsd be a kapuőr ajánlatát
Talk to water mage. - Beszélj a vízmágussal
Ask Lee to send additional forces to Gotha. - Kérd meg Lee-t, hogy küldjön még több sereget Gothába
Take back Osch to Gotha. - Vidd vissza Oscht Gothába.
Milten lead whole army to the summuner's cave. - Milten veled együtt vezeti az egész sereget az idéző barlangjába.
Kill the summoner. - Öld meg az idézőt.
Kill the beasts. - Öld meg a szörnyeket.
Kill the ugly people. - Öld meg a csúnya embereket
Kill Vaingard. - Öld meg Vaingardot.
The widow's chattels. - Az özvegy ingóságai.

Faring
Wife offers player to kill her husband. - A feleség felajánlja a férje megölését.
Husband offers player to kill his wife. - A férj felajánlja a felesége megölését.
Thief wants information about the merchants in the towns. - A tolvaj információt szeretne a városi kereskedőkről.
Bring Khalif's key to Kendl - Vidd el Khalif kulcsát Kendlnek
Bring Khalil's key to Kendl - Vidd el Khalil kulcsát Kendlnek
Bring Khadim's key to Kendl - Vidd el Khadim kulcsát Kendlnek
Bring women to Khadim's guards - Vigyél nőket Khadim őreinek
Bring Kazus' key to Kendl - Vidd el Kazus kulcsát Kendlnek
Bring Khaif's key to Kendl - Vidd el Khaif kulcsát Kendlnek
Buy booze for Hubertus' wife. - Vegyél piát Hubertus feleségének.
Hubertus' wife wants to shop for armor. - Hubertus felesége páncélt szeretne vásárolni.
Hubertus's wife now wishes to go back to Vengard. - Hubertus felesége most már vissza szeretne térni Vengardba.

Vengard
Theodor asks the player to talk to Marc and find out more about the epidemic. - Theodor arra kéri a játékost, hogy beszéljen Marckal és tudjon meg minél többet a járványról.
Theodor asks player to get all artifact from Ardea... - Theodor azt akarja a játékostól, hogy gyűjtsön össze minden ereklyét Ardeából...
Theodor asks you to find out if Ebolt guarding the catpured paladins - Theodor azt kéri, hogy tudjuk meg, Ebolt tartja-e fogva a felderítőket, vagy sem
Lee would like the scouts to return to Vengard in peace, without fight. Theodor asks you to bring them back. - Lee azt szeretné, hogy a felderítők békésen, harc nélkül térjenek vissza Vengardba. Theodor azt kéri, hogy hozd el őket.
Get 15 raw meet for the foodstock of Vengard army. - Szerezz 15 nyers húst a vengardi sereg élelmiszer raktárába.
Theodor asks player to get 20 wheat bags for the foodstock of Vengard army. - Theodor arra kéri a játékost, hogy hozzon 20 zsák gabonát a vengardi sereg élelmiszer raktárába.
Talk to Hanz the paladin general. - Beszélj Hanzszal, a lovagok tábornokával.
Rescue three paladins from Kap dun. - Ments meg három lovagot Borús-fokból.
Prepare troops for Gotha. - Készítsd fel a szakaszt Gothának.
Take troops to Gotha. - Vidd a szakaszt Gothába.
Jacob wants you to bring him booze, because the disallowance doesn't apply to you. - Jacob azt szeretné, ha hoznál neki egy kis piát, mert rád nem vonatkozik a tiltás
Bring Cornelius' recipe to Egidius. - Vidd el Cornelius receptjét Egidiusnak.
Get 5 undigested fire nattle from a troglodyte. - Szerezz 5 emésztetlen tűzcsalánt egy trogloditától.
Hubertus asks player to take his wife to Faring for shoppig. - Hubertus megkért téged, hogy vidd el a feleségét Faringba vásárolni.
Player killed the Rhobar son. - A játékos megölte a Rhobar fiút.

Ardea
Marc needs Severin back outskirts of Ardea. - Marc azt szeretné, hogy találd meg Severint és vidd vissza Ardeába.
Sindri wants player to buy the killer artifact. - Sindri azt szeretné, hogy vedd meg a gyilkos varázstárgyat.
Hildur wants you to get the artifact from a cave full of strong beast - Hildur azt szeretné, hogy szerezd meg a varázstárgyat egy erős szörnyekkel teli barlangból.
Conz wants palyer to stop Asdis who has been dueling with everyone... - Conz azt szeretné, hogy állítsd meg Asdist, aki a móka és a kaland kedvéért mindenkit párbajra hív
Player ready to fight with Corrado. - A játékos készen áll a Corrado elleni harcra
Defeat the pranksters. - Győzd le a csínytevőket!
Protect the orcs from the paladins. - Védd meg az orkokat a lovagoktól.
Protect the orcs from the troops of paladins! - Védd meg az orkokat a lovagok csapataitól!
Protect the orcs from the troops of paladins! - Védd meg az orkokat a lovagok csapataitól!
Protect the orcs from the troops of paladins! - Védd meg az orkokat a lovagok csapataitól!
Kill the orcs - Öld meg az orkokat!


Borús-fok

You are ready to save the orc from the orc leader. - Készen állsz, hogy megmentsd az orkot az ork vezetőtől!

Fight the novice in the arena. - Harcolj a kezdőkkel az arénában.
Fight the warrior in the arena. - Harcolj a harcosokkal az arénában.
Fight the elite warrior in the arena. - Harcolj az elit harcosokkal az arénában.
Arthur thinks that Morg is the right replacement for Urbanus - Arthur szerint Morg megfelelő helyettese lehet Urbanusnak
Soma has two sets of armour and weapon, but he needs more ore - Somának van két páncélból és kardból álló készlete, de szüksége van még ércre